.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
سه شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٧
دانلود > تلاوت روزانه قرآن کریم > زمستان 94 از صفحه 475 الی509
   
برنامه ها

  تاریخ 13 دی آیه 17 سوره رعد صفحه 251  - 10 مگابايت

  نمايش : 351  -  دانلود : 413


به مناسبت اقدام رژیم وهابی آل سعود در به شهادت رساندن شیخ نمر آیه 17 سوره رعد صفحه 251 قرائت شد. در ابتدای جلسه نیز بیانیه دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی شبستر قرائت شد....

  ویژه 12 بهمن  - 8 مگابايت

  نمايش : 352  -  دانلود : 409


مورخ 12/11/94 و به مناسبت سالروز بازگشت امام خمینی ره به میهن اسلامی استاد وحیدی مهر آیات 80 الی 82 سوری اسرا را به صورت ویژه تلاوت فرمودند....

  تلاوت ویژه پایان سال1394  - 11 مگابايت

  نمايش : 448  -  دانلود : 407


تلاوت ویژه پایان سال1394 در تاریخ 26 اسفند 94 شامل صوره های ضحی و شرح توسط استاد وحیدی مهر به مدت 11/30...

  صفحه 491  - 6 مگابايت

  نمايش : 433  -  دانلود : 405


مورخ 94/11/11 سوره مبارکه زخرف آیات 23 تا 33 به مدت 6/28 دقیقه ...

  صفحه 484  - 5 مگابايت

  نمايش : 414  -  دانلود : 404


مورخ 94/10/23 سوره مبارکه شوری آیات 11 تا 15 به مدت 5/39 دقیقه...

  صفحه 505  - 6 مگابايت

  نمايش : 320  -  دانلود : 399


مورخ 94/12/15 سوره مبارکه احقاف آیات 21 الی 28 به مدت 6/8 دقیقه...

  صفحه 475  - 5 مگابايت

  نمايش : 380  -  دانلود : 397


مورخ 94/10/01 سوره مبارکه غافر آیات 67 تا 77 به مدت 7/22 دقیقه...

  صفحه 486  - 7 مگابايت

  نمايش : 351  -  دانلود : 394


مورخ 94/10/29 سوره مبارکه شوری آیات 23 تا 31 به مدت 7/57 دقیقه...

  صفحه 477  - 5 مگابايت

  نمايش : 412  -  دانلود : 393


مورخ 94/10/06 سوره مبارکه فصلت آیات 1 تا 11 به مدت 5/35 دقیقه...

  صفحه 497  - 7 مگابايت

  نمايش : 370  -  دانلود : 392


مورخ 94/12/01 سوره مبارکه دخان آیات 19 تا 39 به مدت 7/08 دقیقه...

  صفحه 482  - 6 مگابايت

  نمايش : 355  -  دانلود : 392


مورخ 94/10/20 سوره مبارکه فصلت آیات 47 تا 54 به مدت 6/05 دقیقه...

  صفحه 499  - 6 مگابايت

  نمايش : 375  -  دانلود : 390


مورخ 94/12/04 سوره مبارکه جاثیه آیات 1 تا 13 به مدت 6/49 دقیقه...

  صفحه 503  - 7 مگابايت

  نمايش : 310  -  دانلود : 388


مورخ 94/12/11 سوره مبارکه احقاف آیات 6 الی 14 به مدت دقیقه...

  صفحه 500  - 6 مگابايت

  نمايش : 322  -  دانلود : 384


مورخ 94/12/05 سوره مبارکه جاثیه آیات 14 تا 22 به مدت 6/26 دقیقه...

  صفحه 479  - 5 مگابايت

  نمايش : 347  -  دانلود : 347


مورخ 94/10/15 سوره مبارکه فصلت آیات 20 تا 29 به مدت دقیقه...

  صفحه 488  - 7 مگابايت

  نمايش : 408  -  دانلود : 345


مورخ 94/11/04 سوره مبارکه شوری آیات 45 تا 51 به مدت 7/23 دقیقه...

  صفحه 481  - 8 مگابايت

  نمايش : 423  -  دانلود : 345


مورخ 94/10/19 سوره مبارکه فصلت آیات 39 تا 46 به مدت 8/09 دقیقه...

  صفحه 490  - 6 مگابايت

  نمايش : 395  -  دانلود : 343


مورخ 94/11/10 سوره مبارکه زخرف آیات 11 تا 22 به مدت 6/12 دقیقه ...

  ویژه سالروز ولادت حضرت زینب  - 5 مگابايت

  نمايش : 355  -  دانلود : 343


مورخ 25 بهمن 94 به مناسبت سالروز ولادت باسعادت حضرت زینت س آیاتی از سوری غافر تلاوت گردید....

  صفحه 498  - 7 مگابايت

  نمايش : 314  -  دانلود : 341


مورخ 94/12/02 سوره مبارکه دخان آیات 40 تا 59 به مدت 7/10 دقیقه...

  صفحه 483  - 6 مگابايت

  نمايش : 347  -  دانلود : 338


مورخ 94/10/22 سوره مبارکه شوری آیات 1 تا 10 به مدت 6/29 دقیقه...

  صفحه 485  - 5 مگابايت

  نمايش : 336  -  دانلود : 337


مورخ 94/10/26 سوره مبارکه شوری آیات 16 تا 22 به مدت 4/57 دقیقه...

  صفحه 502  - 7 مگابايت

  نمايش : 338  -  دانلود : 337


مورخ 94/12/09 سوره مبارکه جاثیه آیات 33 تا 37 و سوره مبارکه احقاف آیات 1 الی 5 به مدت 7/37 دقیقه...

  صفحه 492  - 5 مگابايت

  نمايش : 423  -  دانلود : 335


مورخ 94/11/14 سوره مبارکه زخرف آیات 34 تا 47 به مدت 5/59 دقیقه...

  صفحه 489  - 6 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 311  -  دانلود : 334


مورخ 94/11/06 سوره مبارکه شوری آیات 52 و 53 و سوره مبارکه زخرف آیات 1 تا 10 به مدت 6/09 دقیقه ...

  صفحه 476  - 5 مگابايت

  نمايش : 333  -  دانلود : 333


مورخ 94/10/02 سوره مبارکه غافر آیات 78 تا 85 به مدت 5/49 دقیقه...

  تاریخ 9 دی صفحه 248  - 15 مگابايت

  نمايش : 337  -  دانلود : 332


به مناسبت روز 9 دی از صفحه 248 آیه 108 سوری حضرت یوسف قرائت و توضیحاتی در مورد بصیرت داده شد....

  صفحه 487  - 8 مگابايت

  نمايش : 355  -  دانلود : 331


مورخ 94/11/03 سوره مبارکه شوری آیات 32 تا 44 به مدت 8/06 دقیقه...

  صفحه 495  - 8 مگابايت

  نمايش : 330  -  دانلود : 330


مورخ 94/11/24 سوره مبارکه زخرف آیات 74 تا 89 به مدت 8/00 دقیقه...

  صفحه 480  - 11 مگابايت

  نمايش : 402  -  دانلود : 328


مورخ 94/10/16 سوره مبارکه فصلت آیات 30 تا 38 به مدت 11/39 دقیقه...

  صفحه504  - 6 مگابايت

  نمايش : 307  -  دانلود : 326


مورخ 94/12/12 سوره مبارکه احقاف آیات 15 الی 20 به مدت دقیقه...

  صفحه 506  - 6 مگابايت

  نمايش : 287  -  دانلود : 325


مورخ 94/12/16 سوره مبارکه احقاف آیات 29 الی 35 به مدت 7/01 دقیقه...

  صفحه 509  - 3 مگابايت

  نمايش : 301  -  دانلود : 325


مورخ 94/12/19 سوره مبارکه حضرت محمد ص آیات 20 الی 29 به مدت 3/45 دقیقه...

  صفحه 494  - 6 مگابايت

  نمايش : 324  -  دانلود : 323


مورخ 94/11/20 سوره مبارکه زخرف آیات 61 تا 73 به مدت 6/02 دقیقه...

  صفحه 493  - 7 مگابايت

  نمايش : 331  -  دانلود : 322


مورخ 94/11/17 سوره مبارکه زخرف آیات 48 تا 60 به مدت 7/58 دقیقه...

  صفحه 496  - 5 مگابايت

  نمايش : 316  -  دانلود : 322


مورخ 94/11/28 سوره مبارکه دخان آیات 1 تا 18 به مدت 5/40 دقیقه...

  صفحه 501  - 6 مگابايت

  نمايش : 372  -  دانلود : 321


مورخ 94/12/08 سوره مبارکه جاثیه آیات 23 تا 32 به مدت 6/40 دقیقه...

  صفحه 507  - 5 مگابايت

  نمايش : 315  -  دانلود : 320


مورخ 94/12/18 سوره مبارکه حضرت محمد ص آیات 1 الی 11 به مدت 5/59 دقیقه...

  صفحه 478  - 5 مگابايت

  نمايش : 358  -  دانلود : 309


مورخ 94/10/12 سوره مبارکه فصلت آیات 12 تا 20 به مدت 5/50 دقیقه...

  صفحه 508  - 5 مگابايت

  نمايش : 313  -  دانلود : 247


مورخ 94/12/19 سوره مبارکه حضرت محمد ص آیات 12 الی 19 به مدت 5/54 دقیقه...

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927