.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
سه شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٧
دانلود > مسابقات و دوره ها > دوره آموزش حفظ قرآن کریم
   
برنامه ها

  جلسه سوم بخش اول  - 18 مگابايت

  نمايش : 399  -  دانلود : 529


تاریخ 5 اسفند 94...

  جلسه اول  - 9 مگابايت

  نمايش : 482  -  دانلود : 509


جلسه اول دوره آموزش حفظ قرآن کریم مورخ 14 بهمن 94...

  جلسه سوم بخش دوم  - 18 مگابايت

  نمايش : 413  -  دانلود : 500


تاریخ 5 اسفند 94...

  جلسه پنجم  - 47 مگابايت

  نمايش : 344  -  دانلود : 498


مورخ 19/12/94...

  جلسه هفتم  - 23 مگابايت

  نمايش : 341  -  دانلود : 485


مورخ 25 فروردین 95 به مدت 23/13 دقیقه...

  جلسه دهم  - 27 مگابايت

  نمايش : 385  -  دانلود : 484


مورخ 15 اردیبهشت 95 به مدت 28/24 دقیقه...

  جلسه دوازدهم  - 10 مگابايت

  نمايش : 286  -  دانلود : 465


مورخ 29 اردیبهشت 95 به مدت 10/35 دقیقه...

  جلسه چهارم  - 19 مگابايت

  نمايش : 438  -  دانلود : 439


مورخ 12 اسفند 94...

  جلسه یازدهم  - 15 مگابايت

  نمايش : 366  -  دانلود : 425


مورخ 22 اردیبهشت 95 به مدت 15/05 دقیقه...

  جلسه دوم  - 21 مگابايت

  نمايش : 434  -  دانلود : 414


جلسه دوم دوره آموزش حفظ قرآن کریم مورخ 28 بهمن 94...

  جلسه ششم  - 10 مگابايت

  نمايش : 344  -  دانلود : 400


مورخ 18 فروردین 95 به مدت 10/05 دقیقه...

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927