.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧
دانلود > مسابقات و دوره ها > دوره آموزش حفظ قرآن کریم
   
برنامه ها

  جلسه سوم بخش اول  - 18 مگابايت

  نمايش : 383  -  دانلود : 489


تاریخ 5 اسفند 94...

  جلسه اول  - 9 مگابايت

  نمايش : 450  -  دانلود : 460


جلسه اول دوره آموزش حفظ قرآن کریم مورخ 14 بهمن 94...

  جلسه سوم بخش دوم  - 18 مگابايت

  نمايش : 388  -  دانلود : 455


تاریخ 5 اسفند 94...

  جلسه پنجم  - 47 مگابايت

  نمايش : 323  -  دانلود : 450


مورخ 19/12/94...

  جلسه دهم  - 27 مگابايت

  نمايش : 360  -  دانلود : 440


مورخ 15 اردیبهشت 95 به مدت 28/24 دقیقه...

  جلسه هفتم  - 23 مگابايت

  نمايش : 317  -  دانلود : 438


مورخ 25 فروردین 95 به مدت 23/13 دقیقه...

  جلسه دوازدهم  - 10 مگابايت

  نمايش : 263  -  دانلود : 419


مورخ 29 اردیبهشت 95 به مدت 10/35 دقیقه...

  جلسه چهارم  - 19 مگابايت

  نمايش : 414  -  دانلود : 402


مورخ 12 اسفند 94...

  جلسه یازدهم  - 15 مگابايت

  نمايش : 337  -  دانلود : 385


مورخ 22 اردیبهشت 95 به مدت 15/05 دقیقه...

  جلسه دوم  - 21 مگابايت

  نمايش : 411  -  دانلود : 378


جلسه دوم دوره آموزش حفظ قرآن کریم مورخ 28 بهمن 94...

  جلسه ششم  - 10 مگابايت

  نمايش : 317  -  دانلود : 365


مورخ 18 فروردین 95 به مدت 10/05 دقیقه...

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927