.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٧
دانلود > تلاوت روزانه قرآن کریم > پائیز 95 از صفحه 546 الی
   
برنامه ها

  صفحه 551  - 4 مگابايت

  نمايش : 132  -  دانلود : 327


مورخ 95/09/03 سوره مبارکه ممتحنه آیات 12 و 13 و سوره مبارکه صف آیات 1 تا 5 به مدت 4/25 دقیقه...

  ٌصفحه 548  - 9 مگابايت

  نمايش : 139  -  دانلود : 276


مورخ 95/08/19 سوره مبارکه حشر آیات 18 تا آخر به مدت 9/49 دقیقه...

  صفحه 548  - 3 مگابايت

  نمايش : 179  -  دانلود : 275


مورخ 95/08/23 سوره مبارکه حشر آیات 18 تا آخر به مدت 3/ 34 دقیقه...

  صفحه 546  - 4 مگابايت

  نمايش : 181  -  دانلود : 268


مورخ 95/08/04 سوره مبارکه حشر آیات 4 تا 9 به مدت 4/26 دقیقه...

  صفحه 549  - 4 مگابايت

  نمايش : 177  -  دانلود : 267


مورخ 95/08/25 سوره مبارکه ممتحنه آیات 1 تا 5 به مدت دقیقه...

  صفحه 550  - 5 مگابايت

  نمايش : 122  -  دانلود : 261


مورخ 95/08/26 سوره مبارکه ممتحنه آیات 6 تا 11به مدت 5/16 دقیقه...

  صفحه 547  - 6 مگابايت

  نمايش : 181  -  دانلود : 252


مورخ 95/07/27 سوره مبارکه حشر آیات 10 تا 16 به مدت 6/07 دقیقه...

  صفحه 553  - 10 مگابايت

  نمايش : 95  -  دانلود : 180


مورخ 95/09/28 سوره مبارکه جمعه آیات 1 تا 8 به مدت 10/56 دقیقه...

  صفحه 552  - 6 مگابايت

  نمايش : 111  -  دانلود : 167


مورخ 95/09/23 سوره مبارکه صف آیات 6 تا 14 به مدت 6/24 دقیقه...

  ٌصفحه 554  - 7 مگابايت

  نمايش : 95  -  دانلود : 166


مورخ 95/09/30 سوره مبارکه جمعه آیات 9 تا 11 و سوره مبارکه منافقون آیات 1 تا 4 به مدت 7/20 دقیقه...

  صفحه 555  - 5 مگابايت

  نمايش : 93  -  دانلود : 164


مورخ 95/10/01 سوره مبارکه منافقون آیات 5 تا 11 به مدت 5/52 دقیقه...

  صفحه 556  - 7 مگابايت

  نمايش : 109  -  دانلود : 162


مورخ 95/10/05 سوره مبارکه تغابن آیات 1 تا 9 به مدت 7/58 دقیقه...

  صفحه 557  - 6 مگابايت

  نمايش : 112  -  دانلود : 118


مورخ 95/10/29 سوره مبارکه تغابن آیات 10 تا 18 به مدت 6/45 دقیقه...

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927